Från vänster till höger: Angelica Olsson, Zsuzsanna Larsson Gilice, Maria Q Brising

Angelica Olsson, Zsuzsanna Larsson Gilice och Maria Q Brising

  • 12 mar 2022 – 9 apr 2022
  • Övre galleriet

Anchor the Absence

I Övre Galleriet visas utställningen Anchor the Absence med Angelica Olsson, Zsuzsanna Larsson Gilice och Maria Q Brising, tre konstnärer med ett gemensamt intresse för teckning, gråskalor och svärta. Anchor the Absence adresserar existentiella dimensioner och kretsar kring hur de i sina processer rör sig mellan trasiga bitar, fragment och sökandet efter tyngd och omfång, som om de genom konsten skulle kunna förankra något som är frånvarande. I utställningsrummet visas teckning som tar sig i uttryck genom installation, rörlig bild och performance. Utställningen är resultatet av en pågående dialog kring teckning som medium, materialitet och hur deras konstnärliga praktiker möts och skiljs åt. Samarbetet har hittills resulterat i en tidigare utställning på Sandefjords Kunstforening i Norge 2021. Gemensamt är även att de alla tre är utbildade vid masterprogrammet i Fri Konst vid Konsthögskolan Valand i Göteborg.

En längre utställningstext av konstkritikern Sara Arvidsson finns här.

Tecknings-performance – Äger rum i utställningen lördag den 12/3 kl.12, lördag den 26/3 kl.14 och lördag den kl.12 9/4.
Maria Q Brising, Graphein/Serenity – Kroppen som verktyg, kroppen som teckning, kroppen som del av skulpturalt objekt.

Läs mer

 

Om konstnärerna

Angelica Olsson (f 1978, Stockholm) är utbildad vid Akademin Valand i Göteborg där hon tog sin MFA i fri konst 2009. Angelica arbetar i flera olika tekniker som teckning, collage, text och rörlig bild. Hennes bildvärld gestaltar kompositioner i gråskalor, där hon rör sig i ett fält mellan det konkret föreställande och det abstrakta. Hennes bilder utgår ofta från enskilda situationer som visar utsnitt eller fragment av ett större narrativ. Tematiskt intresserar hon sig för samhälle, miljö och politik, och dess inverkan på människors kropp, psyke och livsutrymme.

Utställningar i urval: Galleri KC, Konstnärscentrum Väst 2021, Sandefjords kunstforening 2021, Liljevalchs Vårsalong 2020, 2009 och 2021, The Yellow Submarine, Konstepidemin, Göteborg 2017, Tegnebiennalen, Oslo, Norge 2008 och 2012. Hon har bland annat tilldelats Carl Larsson stipendium, Eric Ericssons stipendium och Konstnärsnämndens arbetsstipendium. Representerad av Konstenheten, Västra götalandsregionen och Region Jämtland Härjedalen. Hon är även verksam inom offentlig konst, undervisning, konstförmedling samt som skribent och föredragshållare.

Zsuzsanna Larsson Gilice (f 1970, Vingåker) MFA i fri konst vid Konsthögskolan Valand 2003. Arbetar med repetitiva processer genom teckning, efemära material, text och collage. De enkla och förgängliga materialen till trots uppfattar man alltid en påtaglig materialitet, som ger verken rumsliga, skulpturala egenskaper. Det som kan synas slarvigt och direkt fult finns där, därför att det gör själva konstsituationen tätare, hårdare, lättare.

Utställningar i urval: Sandefjords kunstforening (Anchor the Absence), Ebelingmuseet, Borås konstmuseum (grupp), Steneby konsthall, Eskilstuna konstmuseum (grupp), Galleri Hammarén (Fragment och monument), Galleri Mors Mössa, Galleri Ping-Pong. Gestaltningsuppdrag bl a för Statens konstråd, Konstväxlingar för SL på Gärdets tunnelbanestation, Stockholm konst. Representerad genom inköp såsom Malmö konstmuseum, Göteborgs konstmuseum, Borås konstmuseum. Konstnärsnämndens arbetsstipendium 2004, 2007/08, 2014/15, 2018/19, arbetsstipendium 2016 Västra Götalandsregionen, vistelse Capri San Michele 2019.

Maria Q Brising (f 1978) har sedan sin MFA i fri konst vid Akademin Valand 2008 varit verksam som bildkonstnär och kulturpedagog och haft ett flertal utställningar samt arbetat med olika utbildnings/integrationsprojekt. Marias svartvita abstrakta teckningsobjekt kan beskrivas som en motsatsernas syntes där en falsk symmetri leker med mörker och ljus. Uttrycket kan tolkas som primitivt men samtidigt ha en industriell utstrålning. Olika teckningsperformance har den senaste tiden utgjort en större del av konstnärskapet. Det performativa tecknandet ger inte bara en teckning eller ett resultat av en process utan alstrar en förändring inuti kroppen och sinnet, som emitterar ut i publiken och omgivningen.

Utställningar i urval: Kommande: Galleri KC väst 2022, Sandefjords kunstforening 2021, Trollhättans Konsthall 2017 och Galleri Thomassen 2016. Stipendier i urval: Konstnärsnämndens tvååriga arbetsstipendium 2016, Konstnärsnämndens ettåriga arbetsstipendium 2012, Eric Ericsons Stiftelse och Fredrik Roos konstnärsfond 2008. Hon finns representerad på bland annat Statens Konstråd och Göteborgs Stad.

 

Den här utställningen får stöd från Sveriges konstföreningar.