Anders Widoff, ur utställningen "Jag är du, när jag är jag", 2019.

Anders Widoff

  • 7 nov 2019 – 1 dec 2019
  • Stora galleriet

Jag är du, när jag är jag

Svenska Konstnärernas Förening har glädjen att presentera  Jag är du, när jag är jag, en utställning av Anders Widoff.
Widoff arbetar i ett växelbruk mellan måleri och skulptur, ibland sammanställda i en nära dialog med platsen. I sitt arbete utgår han ofta från enkla, undanträngda och till synes betydelselösa ting för att om och om igen återupprätta deras värde. Och vår blick.
Anders Widoff skriver själv om utställningen:
”Under en stipendievistelse i Paris 2018 började jag summera varje dag i en målning, en färg. Det blev ett sätt att knyta an till staden. Efterhand växte dagarna, liksom färgerna. Ett stort antal av dem visas nu här som ett partitur. En tid.

Samtidigt började jag också göra ett antal anspråkslösa skulpturer, eller förslag, av det material som gatorna och min omgivning tillhandahöll mig (som gåva?), ett arbetssätt jag ibland använt mig av tidigare. Deras form och sammansättning utgår, eller återkallar, i någon bemärkelse stadens grundläggande struktur. Kanske dess modus? Och dess konstlösa autenticitet? Flera av skulpturerna bär diktrader av Paul Celan.
Såväl målningarna som skulpturerna utgör ett försök att ta tillbaka ett språk – och en tillit. Bilden, och formen, börjar här om. Stavar sig fram.

Lies nicht mehr – schau!
Schau nicht mehr – geh!”

Om konstnären
Anders Widoff har ställt ut såväl nationellt som internationellt sedan sent 70-tal. I Sverige har han haft soloutställningar på bl.a. Moderna Museet och Liljevalchs Konsthall, utomlands på bl.a. Wiener Secession och Overbeck-Gesellschaft i Lübeck. Han har också i många år varit verksam som professor på Konstfack och Oslo Kunstakademi.
Recension på konsten.net
Recension i Omkonst
Recension i P1
Recension i Kunstkritikk
Recension i DN
Celia Prado, curator/ konstnärlig ledare SKF