Anders Jansson, "Gläntor", 2019, installationsvy.

Anders Jansson

  • 10 okt 2019 – 27 okt 2019
  • Övre galleriet

Gläntor

En utställning om gläntor i naturen och i livet. Utgångspunkten är skogen, platser som öppnar sig, tillfälligheter som blir viktiga. Det handlar om att få materialet och motiven att gå in i varandra. Trä och träd som bild, en metafor för tiden och livet.

 

Om konstnären

Anders Jansson arbetar med skulptur, skalan, materialet och det tredimensionella rummets möjligheter. Han är intresserad av det som händer när en skulptur möter ett rum och den tredimensionella upplevelsen, när man som betraktare rör sig i rummet.

Sedan han gick ut Kungl. Konsthögskolan i Stockholm, har Jansson genomfört ett stort antal offentliga gestaltningsuppdrag, bland annat för Statens konstråd, Svenska Kyrkan, Stockholms läns landsting, kommuner och stiftelser.

Anders Jansson har arbetat i de flesta material som trä, brons, sten, järn och plast. Han har undervisat i skulptur på Konstfack i fem år och har gjort porträttet av Tage Erlander i Riksdagshuset.