Anders Bergman, "Bäverdamm och hydda för ett parallellt universum", 2014, installationsvy. Foto: Anders Bergman.

Anders Bergman

  • 8 mar 2014 – 26 mar 2014
  • Stora galleriet

Bäverdamm och hydda för ett parallellt universum

Häromveckan samtalade jag med en vän som frågade vad den kommande utställning vid Konstnärshuset i Stockholm handlade om? Jag var på väg att säga något jag nästan slentrianmässigt sagt de senaste åren, men tvekade dock och sade att jag inte var helt säker… istället blev jag smått irriterad, såg på min vän och tänkte för mig själv… vad handlar du själv om?

Just där och då kände jag mig som ett gammalt troll med arkeologiska intressen som stängt in sig i en källare eller en knekt som deltog i något krig som utspelade sig i en avlägsen tid och plats. Ett krig som ingen längre kunde komma ihåg varför det egentligen börjat eller om det fanns något slut på detta vansinne? Nu verkar dock röken ha lagt sig över slagfältet och det kan skönjas en Bäverdamm och hydda för ett parallellt universum. Det är svårt att uttyda om det är fråga om en dyrköpt seger eller ett katastrofalt nederlag. Fred råder om än tillfälligt.

Bäverdamm och hydda för ett parallellt universum är en installation av objekt och teckningar/målningar där gränslandet mellan fysiskt och metafysiskt även kan kallas gränsland mellan tro och vetande eller mellan fantasi och verklighet. Materialet som jag använder mig av hämtar jag från min närmiljö.