Timeline

Timeline2016-11-10T15:24:51+00:00

maj 2020

Om Covid-19 och SKF

Här kommer viktig information kring hur vi inom SKF/Konstnärshuset förhåller oss till Covid-19 pandemin och hur vi kommer att arbeta den närmaste  tiden. Uppdateringar sker löpande här på vår hemsida; frågor om hemsidan: webb@konstnarshuset.org  

april 2020

februari 2020

november 2018

augusti 2018