Tillgänglighet för alla

Svenska Konstnärernas Förening välkomnar alla besökare till Konstnärshuset.

Vid ankomst till Konstnärshuset har man möjlighet att ta den handikappanpassade hissen från gatuplan till entréplanet på två trappor. Det finns en armbågskontakt för automatisk dörröppning som underlättar att öppna dörren till denna hiss.

Från entréplanet går en handikappanpassad hiss till övriga utställningsplan med dörröppnare.

På entréplanet finns två toaletter varav en toalett lämpar sig speciellt för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Stora Galleriet har hörselslinga.