Konstnärshuset är nu anpassat till modern tillgänglighet från gatuplanet upp till översta våningen. Den nya hissen är förvillande lik den äldre, men bakom förverkligandet av en modern anläggning ligger ett mycket komplicerat och känsligt byggnadstekniskt storverk!

Björn Näsvall har donerat medel till den omfattande ombyggnationen av hissen, renoveringen av Loungen och andra ombyggnationer i huset.

Björn Näsvalls generösa donation till Konstnärshuset och
 Konstnärernas Förening uppgår till drygt 13 miljoner kr.