Björn Larsson, "Den helige Antonius frestelser/Kanoner/siluetter". Olja på duk. Storlek: 100 x 150 cm.

SKF delar ut årets stipendier

  • 15 december 2023

Svenska Konstnärernas Förening delar ut årets stipendier på sammanlagt 260 000 kr på Konstnärshuset.

Susanna Salifou Nygren tilldelas ett stipendium på 50 000 kr ur Clarence och Else Blums fond.

Motivering: Det plastiska och ogripbara omformas för att stanna i ett uttryck. Nej det stannar inte, det fortsätter i medvetandets landskap. Det finns en vila som i en snäll terapisoffa, resan fortsätter i ångorna från andedräkter och landskap. Allt hänger ihop i samma mysterium.

Björn Larsson tilldelas ett stipendium på 50 000 kr ur Clarence och Else Blums fond.

Motivering: Händer och ansikten i gåtfulla kompositioner. Här finns också utrymme för andliga tolkningar. Björn tar sig ledigt fram på membranet mellan spegelvärldar fortsätter vidare över den tunna isen av betydelser. Alldeles stilla blir vi erbjudna något ingen sett tidigare.

Ulla West tilldelas ett stipendium på 50 000 kr ur Clarence och Else Blums fond.

Motivering: Ullas verk är liksom avsändare av fragment. Fragmenten bildar helheter av berättelser bortom händelser, förnimmelsens gestalt promenerar vid Ullas sida som en god vän. Tråden följer med en viskning.

Iwo Myrin tilldelas Hilda och Richard Wollerts stipendium på 30 000 kr.

Motivering: Det finns en stark koncentration i Iwos verk där mycelet drar iväg med långa trådar. Det går att tänka på städer med enorm infrastruktur, varför inte Tokyo. Uttrycket i hans verk är sammanhållet personligt och exakt, en fin reflektion över det som växer.

Christina Thomas Dahlberg tilldelas Hilda och Richard Wollerts stipendium på 30 000 kr.

Motivering: Här möter vi en iakttagare och uttolkare av det som omger oss, som med varsam blick förmedlar det skenbart vardagliga lugnt och säkert. Det finns inget före eller efter i Christinas måleri, allt verkar gjort i ett tidlöst oförkonstlat flöde där allt är i goda händer.

Annika Johansson tilldelas Hilda och Richard Wollerts stipendium på 30 000 kr.

Motivering: Annikas måleri och reliefer bjuder betraktaren på åkturer bland färg och geometri. De klara färgerna speglar ögats iris, pupillen vidgas och in strömmar det eleganta formspråket. Det är som att se blommor och vatten i ett alldeles eget kalejdoskop.

Konrad Lidén tilldelas ett stipendium på 20 000 kr ur Kai Bäling och Greta Werner-Bälings stiftelse.

Motivering: Att transformera det hårda till det mjuka visar vägen till ett parallellt universum. Konrad låter oss stiga in i en virvel av associationer. Det madrasserade och omarbetade förmedlar lekfullt omvärldens rekvisita till konstens domäner där vi kan trivas tillsammans.

Om stiftarna:

Hilda och Richard Wollerts stipendium

Hilda Wollert föddes 1872 i Lönneberga och var en lovande konstnär med gedigen konstutbildning som tvingades avbryta sin konstnärskarriär efter en ögonsjukdom. Hon var gift med stationsinspektorn Richard Wollert och dog 1960 med få målningar lämnade efter sig då merparten av hennes produktion förstördes i en eldsvåda.

Kai Bäling och Greta Werner-Bälings stiftelse

Kai Bäling (1898–1976) var en väletablerad konstnär utbildad i silversmide och måleri, bland annat vid Konstakademien. Hans måleri består av porträttstudier, blomsterstilleben, landskap och stadsbilder från bland annat Stockholm, Halland och Lappland och han är representerad vid Moderna Museet. Bland hans offentliga uppdrag märks freskdekorationen Svea och vindarna i Riksdagshusets tidigare förstakammarsal som han målade 1930.

Clarence och Else Blums fond

Clarence Blum var en brittisk-svensk skulptör född 1897 i Liverpool. Blum utbildade sig vid Konstakademien i Stockholm och i Dresden, Paris och Florens och har utfört offentlig konst på ett flertal platser i Stockholm. Vid sin död 1984 var han och hustrun Else bosatta i Täby.

Svenska Konstnärernas Förening 

Svenska Konstnärernas Förening (SKF) bildades 1890. Man började redan då drömma om och planera för ett gemensamt hus för alla svenska konstnärer. År 1899 blev drömmen förverkligad och Konstnärshuset stod klart.

SKF/Konstnärshusets huvudsakliga verksamhet består av konstutställningar. SKF har idag ungefär 800 medlemmar som är yrkesverksamma konstnärer.