Sektionen är en avdelning inom Svenska Konstnärernas Förening (SKF) som verkar för en jämställd och heterogen konstscen.

Konstnärshuset skapades som en plats för konstnärernas självständighet och enighet, i protest mot stagnerade traditioner. Huset kan ses som en symbol för en enad konstnärskår oavsett kön.

Sektionen arbetar i synnerhet med att stödja föreningens värdegrunder, mål och vision om att skapa ett öppet Konstnärshus präglat av mångfald, delaktighet och jämställdhet.

Sektionen samarbetar även med andra konstnärsorganisationer och bedriver omvärldsbevakning i syfte att skapa nätverk som kan agera i kulturpolitiska frågor.

 

 Kontakt: sektionen.konstnarshuset@gmail.com