Program hösten 2021

11-27 november Stora galleriet: Shaon Chakraborty Lilla galleriet: Oscar Furbacken  13-27 november Eldhunden: Pontus Raud och Björn Kjelltoft.