SKF:s UTSTÄLLNINGSPROGRAM HÖSTEN 2019

29 augusti – 22 september
Balkongen, mörkrummet och marsvinet i Hannover
Andreas Gedin
Stora Galleriet
Curator: Celia Prado
LÄS MER

29 augusti – 15 september
On noticing air
Hanna Husberg
Lilla Galleriet
Curator: Celia Prado
LÄS MER

18 – 22 september
Loungen #3  en nystartad mötesplats och ett utställningsrum i SKF/Konstnärshuset för unga.

26 september – 20 oktober
Full Sysselsättning
Petra Hultman
Stora Galleriet
http://www.petrahultman.se
Curator: Celia Prado
LÄS MER

26 september – 6 oktober
Anna-Karin Rasmusson
Lilla Galleriet
LÄS MER

10 – 20 oktober
Gläntor
Anders Jansson
Lilla Galleriet
LÄS MER

november – 1 december
Titel: Under arbete
Anders Widoff & Johan Thurfjell
https://sv.wikipedia.org/wiki/Anders_Widoff
www.johanthurfjell.com
Stora och Lilla Galleriet
Curator: Celia Prado
En kollaborativ utställning mellan två konstnärer som oavsett konstnärlig disciplin, har
gemensamt att många av deras verk bär på en flerskiktad narrativ struktur, i vilken olika
berättelser ofta går in i varandra på ett sinnrikt sätt och bildar invecklade kombinationer för att till
slut ändå sammanfogas till en fullbordad helhet.

7 – 20 december
Vinterutställning / Medlemsutställning
Stora och Lilla Galleriet