Ulla West på SKF/Konstnärshuset

Ulla West på SKF/Konstnärshuset