Projektbeskrivning

Stefan Otto

Glömska

Stora Galleriet
29 augusti – 27 september 2015

Stefan Ottos konstnärskap rör sig kring minnet, eller snarare om vår föreställning kring vad som är ett minne. Vad består det av, vilka beteendemönster skapar det hos oss, och hur det styr vårt sätt att se på världen. I måleri, foton och videoverk bearbetar han verkliga händelser och upplevelser, lägger till, drar ifrån och omformar.

I utställningen Glömska har Stefan Otto utgått från måleriet, färgen som material och meningsbärare i en videofilm och serie fotografimålningar. Hans fotografier bär spår av fotoalbumets landskap och upplevelser, men har i olika lager bestryks med oljefärg och artefakter tills resultatet blir något annat. Föreställningen om vad som egentligen har skett bleknar och likt ett minne blir det förflutna svårt att fånga.

I videofilmen Descent ser vi en stad i förfall, mörk, med grafitti på fallfärdiga huskroppar, stora färgsjok faller ner i gränderna och sprider sig likt dammolnen efter ett ras eller ett bombanfall. Färgen förvandlas till ett hot, eller dystopiskt förebud.

Efter sin examen vid Konsthögskolan i Stockholm 2001, har Stefan Otto ställt ut i Sverige och internationellt, både i separat- och grupputställningar. Hans arbeten har bl.a. visats på Sorlandets Kunstmuseum, Norge, Frankfurt Kunstverein, Tyskland, Sinne i Helsingfors och på IFC-Center i New York. Ottos arbeten ingår i bl.a. Malmö Konstmuseum, Sorlandets Kunstmuseum, Norge och Statens Konstråds samlingar. Stefan Otto bor och arbetar i Stockholm.

Välkommen!

Celia Prado, Konstnärlig ledare SKF

PROGRAM

TA DEL AV VÅRT PROGRAM

SOMMAR OCH HÖST 2015
PROGRAM