Projektbeskrivning

KALLELSE

MEDLEMMARNA I SVENSKA KONSTNÄRERNAS FÖRENING KALLAS HÄRMED TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2020

Tid: Onsdagen den 17 juni 2020 kl. 18.00

Plats: Stora Galleriet, Konstnärshuset, med möjlighet till poströstning (se bilaga 2-3) 

LOGGA IN PÅ MEDLEMSSIDORNA FÖR ATT FINNA INFORMATION OCH BILAGOR