Projektbeskrivning

Lilla galleriet:

Sixten Sandra Österberg
Rörelser
23 april-8 maj 2021

För att boka en tid till Konstnärshuset konstnarligledare@konstnarshuset.org en dag före ditt besök.
Fredag 23 april finns tider 12-18.
Lördag 1 maj har Konstnärshuset stängt men vi har satt in tider 12-16 på torsdag 6 maj istället.
Övriga dagar har vi tider fredag-lördag, 12-16.
Vi bokar in fyra besökare varje halvtimme.

<>

Sixten Sandra arbetar huvudsakligen med måleri i en klassisk avbildande tradition. I en mer dekonstruerande process modifieras formerna i ett försök att låta andra, inte alltid givna, uttryck och gester komma till uttryck. Det är en målerisk praktik som vill dröja sig kvar vid den förnimmande kroppen och hur den genom bildbearbetning kan av/aktivera samtidens politiska och sociala konventioner. 

I utställningen Rörelser visas ett urval av denna interaktion mellan fysisk närvaro och upplösning. Målningarna vill generera, genom måleriets vibrerande materialitet, en känsla av att framträdandet är under ständig förhandling i relation till situationen, både i bildens rum och i det vidsträckta rummet. Utställningens titel är ett förslag till dessa skilda men ändå sammanlänkande rörelser. 

Sixten Sandra går MFA på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Hon är född 1990, är verksam i Stockholm och har en BFA från Konstuniversitet Helsingfors och har gått ett utbytesår på Akademie der bildenden Künste i Wien. Hon har visat sina arbeten i Köpenhamn på Kunsthal Charlottenborg, Impropper Wall i Wien och på Accelerator i Stockholm.