Patrik Qvist

Patrik Qvist2018-12-07T10:27:13+00:00

Projektbeskrivning

Patrik Qvist

Patrik Qvist på Konstnärshuset
Patrik Qvist på Konstnärshuset
Patrik Qvist på Konstnärshuset
Patrik Qvist på Konstnärshuset

The Hanged Man är en platsspecifik utställning som består av en samling objekt som utgår från en känsla av svindel inför världen med ett nykomponerat musikverk av Jan Liljekvist.

Patrik Qvist är bildkonstnär med arkitektutbildning; han arbetar parallellt med olika projekt i gränslandet mellan det offentliga rummet – det urbana – och det mer intima gallerisammanhanget. Qvists konstnärliga tonläge är ifrågasättande, vacklande, mödosamt och poetiskt rått.

Asylrätt. Klimat. Miljö. Politik och jämställdhetsetik. Det privata planet och det offentliga rummet. När orden stockar sig i halsen. När rösten hårdnar och tonläget skärps; när transparensen grumlas till förmån för tillväxten, när värdegrunden brister och det ofattbara blir vardagligt, är frågor som genomsyrar Patrik Qvist konstnärskap.

I utställningen The Hanged Man har Patrik Qvist tagit ett antal reflexmässiga reaktioner och bearbetat dem med de material som först gav upphov till dem: reklamaffischer med sina uppmaningar; demonstrationsplakaten med sina paroller, lastpallar med sin ackumulerade rörelseenergi, symboler för skuld och kredit och formuleringar som upprepas in absurdum. Om att skapa alternativa strategier och förhållningssätt till världen, att göra svindel och svajighet uthärdliga och kanske till och med angenäma.

Patrik Qvist om utställningen:

Mina verk är en form av besvärjelser; variationer på quiero, puedo y lo hago (jag vill, jag kan och jag gör det) med tumme och pekfinger bildande en cirkel. Det är ett sätt att skapa tillfällig respit. Att känna till problemen med klimat, miljö och en alltmer inhuman politik men inte reagera på dem är inte längre ett alternativ.

Patrik Qvist är representerad på bl.a. Aguelimuseet, Statens Historiska Museer och på Riksantikvarieämbetet och har designat en parkanläggning för biogrödor i Ockelbo. Senaste internationella utställningen var på Culturel Bruegel i Bryssel i mars 2018 curerad av ifa laboratories. Qvist arbetar med ett löpande projekt om mångtusenåriga träd. Den senaste texten finns publicerad av organisationen the Dark Mountain Project som Qvist samarbetar med. https://dark-mountain.net/hundred-horses-chestnut/

Celia Prado, curator, konstnärlig ledare SKF

Patrik Qvist

The Hanged Man

Stora Galleriet

10 nov – 2 dec 2018

Öppet
ons–tors 12-17
fre–sön 12–16


ARTIST TALK

Lördag 24 nov kl 14

Välkommen!

Fri entré