Projektbeskrivning

Skulptörförbundet 40 år

Beröra

Stora och Lilla Galleriet
10 juli – 14 augusti 2015

Skulptörförbundet 40 års jubileum

Skulptörförbundet fyller 40 år. Varmt välkommen till våra utställningar, som under 2015 kommer att finnas över hela landet.

Skulpturen i det öppna rummet är viktig, inte minst för att göra våra samhällen mer spännande. Den berättar om oss själva och vår tid, den ska ställa frågor och få oss att tänka efter.

Skulptörförbundet vill väcka intresse för dagens mångfald i uttryckssätt, material och metoder och fördjupa kontakten med omvärlden. Vi vill utöka vårt engagemang i samhällsdebatten om stadsutveckling och skulpturens roll i det offentliga rummet.

En central utställning äger rum under tiden 10 juli -14 augusti i det vackra och anrika Konstnärshuset på Smålandsgatan 7 i Stockholm. Ett 90-tal skulptörer visar sina verk under temat BERÖRA, vilket med sin dubbelmening understryker skulpturens egenart, inre känsla och taktil upplevelse i symbios.

Programmet under utställningen har en rad spännande inslag, bland andra:

  • Skaparprocessen i olika led – att följa på film.
  • Performance-föreställningar för att synliggöra relationen mellan kroppen och objektet/skulpturen.
  • Workshops, i vilka barn, ungdomar och vuxna kan pröva att arbeta med form både på traditionellt sätt men också digitalt.
  • Guidning på olika språk och efter överenskommelse om dag och tid kan rörelsehindrade och synskadade få särskild guidning.
PROGRAM

TA DEL AV VÅRT PROGRAM

SOMMAR OCH HÖST 2015
PROGRAM