Projektbeskrivning

KONSTNÄRSHUSET: En unik och öppen plats för konst och kultur – samtid, tradition och framtid mitt i Stockholms City

Svenska Konstnärernas Förening (SKF)

  • Huvudägare till Konstnärshuset – ett venetianskt palats från 1899
  • Bedriver utställningar med samtidskonst, seminarier, föreläsningar och workshops
  • Bedriver Showroom med konstverk till försäljning
  • Delar ut stipendier till yrkesverksamma konstnärer
  • Bedriver medlemsverksamheter
  • Består idag av ca. 850 medlemmar som är yrkesverksamma konstnärer

Vision SKF och Konstnärshuset

  • Är samtida, professionellt och värnar om konstnärlig kvalité, öppenhet, tillgänglighet och jämställdhet i såväl innehåll som tilltal
  • Är en levande mötesplats där olika världar och konstnärliga nätverk ges möjlighet till utbyte och framtida samarbete
  • Hon, han och hen i alla åldrar känner sig välkomna. En vision som föreningen SKF stått för sedan den bildades 1890

Värdegrund SKF

SKF:s värdegrund bygger på delaktighet, öppenhet, jämställdhet, mångfald, demokrati och alla människors lika värde

Organisation

Föreningen har en styrelse, där samtliga ledamöter är konstnärer och medlemmar i SKF.

Styrelsen 2019 består av:

Martin Ålund, ordförande
kontakt: ordforande@konstnarshuset.org
Maria Backman, ledamot
Ebba Bohlin, ledamot
Arijana Kajfes, ledamot
Stefan Uhlinder, ledamot
Sissel Wibom, ledamot

Erika Dahlén, suppleant

Historia

Tanken på ett gemensamt hus för alla svenska konstnärer förverkligades av Svenska Konstnärernas Förening.
Svenska Konstnärernas Förening (SKF) bildades år 1890. Konstnärshuset stod färdigt 1899.

SKF äger Konstnärshuset till 5/7. Konstnärsklubben har sina lokaler på våning 2 och äger 2/7.

Konstnärshuset är byggnadsminne sedan 1999. Dess fasadgestaltning är ett av få exempel på venetiansk arkitektur i Sverige. Byggnaden präglas av stor konstnärlighet och hantverksskicklighet och flera kända konstnärer, konsthantverkare och arkitekter har utfört arbete i och på huset.

Byggnaden som helhet och enskilda värdefulla delar som påkostade interiörer finns i hög grad bevarade från uppförandet. Entré och trapphus är sedan två bränder 1970 och 1971 restaurerade och delvis rekonstruerade.

ENGLISH