Projektbeskrivning

My Lindh,

Nordiska panoraman, landskap 1-3

 

Välkommen till ett samtal mellan My Lindh, Victoria Brännström och Malin Zimm

 
Lördag 7 mars
12.30-13.30 i Lilla galleriet, Konstnärshuset
 
Med utgångspunkt i utställningen Nordiska panoraman, landskap 1-3 diskuterar My Lindh, Victoria Brännström och Malin Zimm föreställningar om det nordiska landskapet. En vy i förvandling, som bakom den stillsamma scenografin rymmer frågor om exploatering, förflyttning och territoriella anspråk. Ett samtal om kropp i förhållande till landskap och ett tillstånd av att inte finna fast mark under fötterna. 
 
My Lindh har arbetat med den pågående videoserien Nordiska panoraman sedan 2014. Den stillsamma skildringen sätter landskapen i en knappt märkbar men brutal rörelse. Lindhs arbeten undersöker berättelser i det gemensamma, i det offentliga rummet, landskapen och naturen. Verken ställer oss inför frågor om den egna positionen och handlingsutrymmet i förhållande till tid, plats, historia och ekosystem. Lindhs arbeten har tidigare visats på Moderna museet, Göteborgs konsthall, Galleri Syster, Iaspis, Färgfabriken, Kunstverein München, The International Short Film Festival Oberhausen, Glogalleriet inom Helsingfors konstmuseum och Finska institutet i Paris. Hon har genomfört flera offentliga verk och är representerad på Statens konstråd, Stockholm konst, Västerås konstmuseum m.fl. Hon är just nu aktuell med utställningar på Ebelingmuseet i Eskilstuna och på Västerås konstmuseum. 
 
Victoria Brännström är konstnär, konstpedagog, byggnadsvårdare och skogsägare i Västerbottens inland och har samiska rötter. Hennes arbete tar plats i samskapande och dialog, ofta i relation till en traditionellt kvinnlig hantverkstradition. Brännström är en del av Fiber Art Sweden och tog 2016 initiativ till projektet Möta Nöta Stöta / Råka Ömsa Speja (2016-17), där en skogmanskapsvagn utgör ett mobilt konstrum. Fem konstnärer reste runt i Västerbottens inland och fjälltrakter och skapade konstnärliga och kulturella möten med bofasta, nyanlända och genomresande. Brännström var 2008 Iaspis ateljéstipendiat i Stockholm och hennes arbeten har bland annat visats på Alma Löv konstbiennal, Grieghallen i Bergen, Liverpoolbiennalen, Västerås konsthall och Fylkingen.
 
Malin Zimm är doktor i arkitektur, skribent, curator och chefredaktör för tidskriften Arkitektur. Hon har tidigare arbetat som omvärldsanalytiker på White arkitekter, som sakkunnig i arkitektur på ArkDes samt som chefredaktör för arkitekturtidskriften Rum. I sin avhandling Losing the Plot – Architecture and Narrativity in Fin-de-Siècle Media Cultures (2005) undersöker hon för-digital virtuell arkitektur i sen 1800-talskultur. Tillsammans med Mattias Bäcklin driver hon Zimm Hall, en nomadisk utställningsplats för konst och arkitektur.
 
——————-

Plats, situation och dialog är centrala i My Lindhs praktik. Hon undersöker berättelser i det gemensamma, i det offentliga rummet, landskapen och naturen. Med ett direkt tilltal och ett slags envist insisterande, koncentrerar Lindh blicken på det som är här och nu. Hon arbetar med en omsorg om materialitet, rytm och detaljer. Verken ställer oss inför frågor om den egna positionen och handlingsutrymmet i förhållande till tid, plats, historia och ekosystem.

I utställningen Nordiska panoraman, landskap 1-3 visar My Lindh flera verk ur en pågående videoserie med samma namn. Verken behandlar bilden av det nordiska landskapet. Den stillsamma skildringen sätter landskapen i en knappt märkbar men brutal rörelse. 

Som skribenten J.B. Jackson formulerat så rymmer synen på landskapet frågor om organisation av utrymme: vem som äger eller använder platserna, hur de skapats och hur de ändras. Lindhs undersökning handlar om landskapets politik, om föreställningar, förflyttning och identitet. 

Ordet landskap har sitt ursprung i den tyska 1400-talstermen landschaft – ett skapat land, och betecknar det vår blick kan fånga i ett stycke. Panorama kommer från grekiskans pan, hel, all, allt och ho’rama, syn, utsikt. Panoramat används både inom en målerisk och fotografisk tradition som en långsmal bild som återger en vidsträckt vy, ofta av ett landskap.

My Lindh (1972) är baserad i Stockholm och hennes arbeten har bland annat visats på Moderna museet, Göteborgs Konsthall, Galleri Syster, Iaspis, Färgfabriken, Kunstverein München, The International Short Film Festival Oberhausen, Glogalleriet inom Helsingfors Konstmuseum och Finska Institutet i Paris. Hon har genomfört flera offentliga verk, har tilldelats en rad stipendier och är representerad av Filmform samt i samlingarna på Statens konstråd, Västerås konstmuseum, Stockholm konst och i kommuner och landsting. My Lindh är under våren 2020 även aktuell med separatutställningen Vad min blick gjorde med fåglarna på Ebelingmuseet i Eskilstuna och i grupputställningen Föreställningar om naturen på Västerås konstmuseum.

Konstnärens tack: Eva Arnqvist och Johan Lindh.

My Lindh,

Nordiska panoraman, landskap 1-3

Lilla Galleriet

13 – 8 mars 2020 Utställningen förlängd!

Visning

Välkommen till ett samtal mellan My Lindh, Victoria Brännström och Malin Zimm

Vernissage:

tors 13 feb kl 17-20

Recension i omkonst

Pressbilder

Hemsida

Samarbete:

Utställningen arrangeras av Fristående Utställningar i Huset och med stöd av:

Öppet:

ons-tors 12-17
fre-sön 12-16

 
Lördag 7 mars
12.30-13.30