Projektbeskrivning

My Lindh, högupplösta bilder

 

 

 

 

 

 

Foto: SKF/Konstnärshuset

My Lindh,

Nordiska panoraman, landskap 1-3

 

Plats, situation och dialog är centrala i My Lindhs praktik. Hon undersöker berättelser i det gemensamma, i det offentliga rummet, landskapen och naturen. Med ett direkt tilltal och ett slags envist insisterande, koncentrerar Lindh blicken på det som är här och nu. Hon arbetar med en omsorg om materialitet, rytm och detaljer. Verken ställer oss inför frågor om den egna positionen och handlingsutrymmet i förhållande till tid, plats, historia och ekosystem.

I utställningen Nordiska panoraman, landskap 1-3 visar My Lindh flera verk ur en pågående videoserie med samma namn. Verken behandlar bilden av det nordiska landskapet. Den stillsamma skildringen sätter landskapen i en knappt märkbar men brutal rörelse. 

Som skribenten J.B. Jackson formulerat så rymmer synen på landskapet frågor om organisation av utrymme: vem som äger eller använder platserna, hur de skapats och hur de ändras. Lindhs undersökning handlar om landskapets politik, om föreställningar, förflyttning och identitet. 

Ordet landskap har sitt ursprung i den tyska 1400-talstermen landschaft – ett skapat land, och betecknar det vår blick kan fånga i ett stycke. Panorama kommer från grekiskans pan, hel, all, allt och ho’rama, syn, utsikt. Panoramat används både inom en målerisk och fotografisk tradition som en långsmal bild som återger en vidsträckt vy, ofta av ett landskap.

My Lindh (1972) är baserad i Stockholm och hennes arbeten har bland annat visats på Moderna museet, Göteborgs Konsthall, Galleri Syster, Iaspis, Färgfabriken, Kunstverein München, The International Short Film Festival Oberhausen, Glogalleriet inom Helsingfors Konstmuseum och Finska Institutet i Paris. Hon har genomfört flera offentliga verk, har tilldelats en rad stipendier och är representerad av Filmform samt i samlingarna på Statens konstråd, Västerås konstmuseum, Stockholm konst och i kommuner och landsting. My Lindh är under våren 2020 även aktuell med separatutställningen Vad min blick gjorde med fåglarna på Ebelingmuseet i Eskilstuna och i grupputställningen Föreställningar om naturen på Västerås konstmuseum.

Konstnärens tack: Eva Arnqvist och Johan Lindh.

My Lindh,

Nordiska panoraman, landskap 1-3

Lilla Galleriet

13 – 27 februari 2020

Vernissage:

tors 13 feb kl 17-20

Hemsida

 

Samarbete

Utställningen arrangeras av Fristående Utställningar i Huset och med stöd av:

Öppet:

ons-tors 12-17
fre-sön 12-16

Visning

meddelas inom kort