Projektbeskrivning

Medlemsutställning 2015: Huset

Medlemsutställning 2015: Huset

Stora och Lilla Galleriet
5 – 20 december 2015

Utställningen har öppet t.o.m. 20 december. Välkomna!

Bild ovan: Shelter av Annica Einarson

Årets medlemsutställning presenterar ett stort antal verk på temat Huset.

Temat Huset har en omfamnande räckvidd med många tolkningsmöjligheter. Huset kan även utgöra symbol för en inre boning. 230 medlemmar deltar i utställningen med måleri, skulptur, teckning, video och grafik.

Göran Uby, SKF
Celia Prado, Konstnärlig ledare SKF

Verkförteckning SKF:s medlemsutställning 2015