Marketta Ivarsdotter

Marketta Ivarsdotter2019-05-13T12:42:56+00:00

Projektbeskrivning

Marketta Ivarsdotter, ReWriting

Marketta Ivarsdotter

ReWriting 11 april – 5 maj

Stora Galleriet

RECENSION I OMKONST

Svenska Konstnärernas Förening har glädjen att presentera ReWriting, en nyproducerad utställning av konstnären Marketta Ivarsdotter. ReWriting är en minnesberättelse som består av en serie två- och tredimensionella arbeten som bildar en förtätad väv av omskrivna förnimmelser.

Marketta Ivarsdotter om ReWriting

… Den ursprungliga idén till utställningen är en komplex sammanflätning som har vuxit fram från olika källor. Den utgör ett erinringsarbete (ett minnesarbete), ett reparationsarbete och även ett drömarbete. Djupast ligger en stor personlig förlust. En förlust omöjlig att tala om. Att närma sig kärnan har varit möjlig endast genom det skrivna ordet och den konstnärliga gestaltningen. Att förhålla sig till och närma sig det som inte går att förstå kan beskrivas som en växelsång mellan den närståendes efterlämnade starkt berörande texter och dikter och mina egna reflektioner. Projektet har pågått under drygt ett års tid och fått en alltmer allmängiltig karaktär. Hur hanterar man allt som inte blev till i livet, allt som brast, allt det motstridiga och misslyckade? Hur kommer man närmare det man vill komma åt? Hur sjunger man liv åt benen, helar, sammanfogar… flätar ihop allt som blivit åtskilt.

Marketta Ivarsdotter har gått skulpturlinjen på Konstfack i Stockholm, har en fil. mag. i humaniora vid Helsingfors universitet och är utbildad bildterapeut vid Nordic Institute of Art Therapy. För mer information se: http://markettaivarsdotter.se

Celia Prado, curator, konstnärlig ledare SKF

Lördag 27 april kl 15

presenterar Marketta Ivarsdotter sin utställning Rewriting.

Fri entré. Alla välkomna!


Vernissage 11 april kl 17–20

Stora Galleriet

ÖPPET:

11 april – 5 maj 2019

Fre-sön: 12-16

Onsdag 12-17
Skärtorsdag: 12-16
Långfredag STÄNGT
Påskhelgen: lö–sön 12-16

—-

on-tors 12–17
fre–sön 12–16