Projektbeskrivning

Konsthögskolans Kandidatutställning

Kungl. Konsthögskolan
Vårutställningar 2014

Stora och Lilla Galleriet
28 maj – 15 juni 2014

 

Utställningen är en del av Kungl. Konsthögskolans

Vårutställningar 2014.

Se Kungl. Konsthögskolans hemsida för mer
information www.kkh.se

Mytverkstad – om samtidskonstens fem myter 
Konstgrupp Almedalen (KA) och årets kandidatstudenter vid Kungl. Konsthögskolan håller mytverkstaden i samarbete med Konstnärshuset/SKF, torsdag 12/6
kl. 17-18.30
.  

PROGRAM

TA DEL AV VÅRT PROGRAM

SOMMAR OCH HÖST 2015
PROGRAM