Projektbeskrivning

Björn Larsson

Geologi och Skapelsetro

Stora Galleriet
11 oktober – 2 november 2014

 

Utställningens titel är hämtad från vetenskapshistorikern Tore Frängsmyrs bok från 1969 där författaren spårar berättelser om jordens historia genom en lång rad tänkare. På ett liknande sätt, fast med representation till hjälp öppnar utställningen på Konstnärshuset för existentiella och humoristiska infall om vår tid på jorden.

Det mest långvariga kartläggande arbete i den här serien, är ett institutionellt samlande av folkliga skulpturer föreställande troll. Lik en resepatafysiker, en Don Quijote – herre av det omöjligas företag med barnasinne och beslutsamhet som vapen – undersöker Larsson, akademiskt, metodiskt, mödosamt och ömsint nära, vardagliga situationer och föreställningar i olika miljöer om det som inte går att bevisa, följer undantagspår i det inbillade lösningarnas vetenskapliga landskap och skapar nya kodsystem för läsning.

Mats B, en ordpatafysiker, kommenterade Björn Larssons Stentrollens samling, om stenar och troll i skriften Stentrollens olösta gåta från 2003. ”Före människan fanns stenen. Runt om i vår värld existerar enorma mängder sten, stenar som tycks veta och vara nöjda med sin plats.”

Björn Larsson, lektor i fri konst med inriktning på fotografi på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, vann Svenska Fotobokspriset 2013 med sin bok ”Brandplats 3″. Hans projekt har ställts ut nationellt och internationellt, bland annat, i Frankrike, England, Kuba, Colombia, Japan och Korea

PROGRAM

TA DEL AV VÅRT PROGRAM

SOMMAR OCH HÖST 2015
PROGRAM