Projektbeskrivning

Olof Thiel

Koja

Lilla Galleriet
29 augusti – 27 september 2015

Olof Thiel är konstnär och kompositör av elektronmusik. Som konstnär utforskar han fotografiet som medium, dess roll i tiden och dess förhållande till andra medier.

 

Som fotografisk konstnär arbetar jag huvudsakligen i den dokumentära genren d.v.s. jag eftersträvar att inte förändra bilden så mycket att den förvrängs, och man inte längre kan urskilja ursprunget. Istället försöker jag att i bearbetningsskedet förstärka bilden på alla sätt, så att den ursprungliga visionen framträder.
Olof Thiel

 

Det går ett drag av experimenterande, av ständigt pågående byggnadsverksamhet genom Thiels konstnärskap. Thiels uttryck består ofta av föreställningar av natur eller stadslandskap, där fotot visar på en projektion av undermedvetna gestalter. Den fotografiska formen har närmat sig den dokumentära – väggar, dörrar, ljuskällor, mörker, hus – allting i bilden har betydelse, och bilden i sig själv är inte definierad enbart som en solitär:

 

Man brukar tala om CG Jungs inre hus – ett sätt att gestalta psyket på. Här presenterar jag en slags omvänd gestaltning. Det inre huset speglat i ett verkligt hus: På Stranden, Uppe På Berget, I Skogen … som en funktion av egenskaper eller kanske – habitualitet (habit= vana / habitat=livsmiljö) hos olika psykiska formationer. Denna funktion utökas här också med interaktioner mellan olika hus som i serien PAR, rörelser i PORTAR, olika strategier/händelser i POSITIONERINGAR etc.
Olof Thiel

 

KOJA presenterar dels 20 datorbearbetade fotografier, dels en installation. Fotografierna visar små, avgränsade hus, vilka för oss framträder som prototyper – det enda som återstår av den ursprungliga byggnaden är den grundläggande yttre konstruktionen – kanske ett uttryck för husen som redan finns i oss alla.

 

KOJA är en fristående fortsättning på KHER (Romani: hus, boende) som presenterades på Konstnärshuset 2003.

 

Olof Thiel bor och arbetar i Stockholm och har ställt ut separat och i grupp, i Sverige och utomlands. Han har samarbetat med andra konstnärer och koreografer i gemensamma projekt, kurerat utställningar, fotograferat dans samt arbetat med film, arkitektur, ljusdesign och grafisk form.

 

Välkommen!

Celia Prado, Konstnärlig ledare SKF