Peter Kinny: ute stänga inne

Peter Kinny: ute stänga inne

Vernissage torsdag 7 april kl. 17-20

Recension i omkonst.se

Lilla Galleriet 7-17 april 2016
onsdag-torsdag 12-17
fredag-söndag 12-16

ute stänga inne

Inventering ute och inne
Projektet har undersökt och dokumenterat den formgivning/arkitektur vars syfte är att
signalera, avskräcka och förhindra obehöriga; att inte passera hindret eller uppehålla
sig på platsen. Att hindra dem att inte utsätta sig själva och andra för farligt beteende samt att
skydda egendom.
Materialet bearbetades och gestaltades både som skalmodell och mer fria associationer.

Under hela projektet har radion stått på och rapporterat från en värld med allt fler
stängda passager.
Objekten ställs nu samman i projektrummet
Ikoner för det stängda, ryckta ur sitt sammanhang, frilagda och placerade invid varandra.
Möjliga att passera?