Konstpedagogik är det som sker mellan konst, betraktare och en konstpedagog. Vår ambition är att besökaren ska få med sig nya upplevelser och nya perspektiv på konsten.

Vi arbetar utifrån ett tillgänglighetsperspektiv med fokus på genusfrågor och mångfald. Det handlar om att skapa förutsättningar för att besökaren ska få möjligheten att kunna påverka och förstå sin samtid. Samtidskonstens undersökande och mångskiftande karaktär ger utrymme för att skapa ett intressant samspel mellan betraktarens egen förmåga till kreativitet och konsten.