Vision och värdegrund

 

Vision

Värdegrund

SKF:s värdegrund bygger på delaktighet, öppenhet, jämställdhet, mångfald, demokrati och alla människors lika värde.