Utställningsverksamhet

SKF/Konstnärshusets utställningsverksamhet sker på tre lokaler: Stora galleriet, Övre galleriet och Eldhunden. Utställningar sker också regelbundet på Konstnärsbaren.

Utställnings- och programverksamheten drivs av Alida Ivanov som konstnärlig ledare, samt Ashik Zaman som curator.

Stora galleriet

I Stora galleriet visas 5-6 utställningar per år. För 2022 kommer Stora galleriet bestå av ett program med curerade tematiska grupputställningar där minst hälften av utställda konstnärer är medlemmar.

Övre galleriet

Programmet för Övre galleriet bestäms av SKFs Utställningsråd, som väljs i samband med den årliga stämman och huserar så  kallade Utställningar i egen regi. Även här görs 5-6 utställningar per år.

Eldhunden

På Eldhunden vill SKF skapa en plats där processer och metoder får utrymme att växa och förändras, men också få lov att utgöra just ingenting annat än processer och metoder. 

Utforskandet sker genom utställningar, seminarier, workshops där olika frågeställningar är i fokus. Genom konstnärer, curatorer och aktörer från andra fält undersöks konstnärliga och tvärvetenskapliga idéer och projekt, stora som små, allvarliga som lättsinniga. För den närmaste framtiden är målet att genomföra ungefär sex projekt per år – på längre sikt hoppas SKF kunna skapa en residensverksamhet på Eldhunden.

 

Utställningsrådet 2022

Peter Kinny, ledamot
My Lindh, ledamot
Olivia Pettersson Fleur, ledamot
Thomas Carlsson, suppleant
Peter Varhelyi, suppleant