Utställningsverksamhet

SKF/Konstnärshusets utställningsverksamhet sker på tre lokaler: Stora galleriet, Övre galleriet och Eldhunden. Utställningar sker också regelbundet på Konstnärsbaren.

Utställnings- och programverksamheten drivs av Alida Ivanov som konstnärlig ledare, samt Ashik Zaman som curator.

Stora galleriet

I Stora galleriet visas 5-6 utställningar per år. Utställningarna i Stora galleriet består av ett program med curerade tematiska grupputställningar där minst hälften av utställda konstnärer är medlemmar i SKF.

Övre galleriet och Eldhunden

Programmet för Övre galleriet bestäms av SKFs Utställningsråd, som väljs i samband med den årliga stämman och huserar så  kallade Utställningar i egen regi. Även här görs 5-6 utställningar per år.

Eldhunden är en lokal i Bromma som införskaffades som en satellit till SKF/Konstnärshuset under 2020. Vi har sedan dess haft många spännande och roliga utställningar där, bland annat vårens medelemsutställning sedan 2021. För 2024 så öppnar vi ansökningar även till Eldhunden som också där blir en plats för Utställningar i egen regi. Dessa ansökningar går också via Utställningsrådet.

Utställningsrådet 2023

Peter Kinny, ledamot
Olivia Pettersson Fleur, ledamot
Emily Carlén, ledamot
Thomas Carlsson, suppleant
Peter Varhelyi, suppleant