Utställningsverksamhet

SKF/Konstnärshusets utställningsverksamhet sker i två lokaler: Stora galleriet och Övre galleriet. Utställningar sker också regelbundet på Konstnärsbaren.

Utställnings- och programverksamheten drivs av Alida Ivanov som konstnärlig ledare, samt Ashik Zaman som curator.

Stora galleriet

I Stora galleriet visas 5-6 utställningar per år. Utställningarna i Stora galleriet består av ett program med curerade tematiska grupputställningar där minst hälften av utställda konstnärer är medlemmar i SKF.

Övre galleriet

Programmet för Övre galleriet bestäms av SKFs Utställningsråd, som väljs i samband med den årliga stämman och huserar så  kallade Utställningar i egen regi. Även här görs 5-6 utställningar per år.

Utställningsrådet 2024

Peter Varhelyi, ledamot
Olivia Pettersson Fleur, ledamot
Emily Carlén, ledamot
Christina Thomas Dahlberg, suppleant
Mia Malmlöf, suppleant
Lena Flodman, suppleant