Organisation

Föreningen har en styrelse, där samtliga ledamöter är konstnärer och medlemmar i SKF.

Styrelsen 2023 består av:

Martin Ålund, ordförande
kontakt: ordforande@konstnarshuset.org
Maria Backman, ledamot
Erika Dahlén, ledamot
Andreas Ribbung, ledamot
Maria Toll, ledamot
Stefan Uhlinder, ledamot
Johanna Byström Sims, suppleant
Josefin Jussi Andersson, suppleant