Föreningen Svenska Konstnärinnor

Aktiva kvinnliga konstnärer är välkomna att söka in till vår förening

I början av förra seklet var situationen för kvinnliga konstnärer svår, endast män fick vara med i konstnärsorganisationer, vilket var ett krav för att få ställa ut, bland annat på Konstakademien i Stockholm.

År 1910 bildades därför Föreningen Svenska Konstnärinnor (FSK) i Stockholm av ett 40-tal kvinnliga konstnärer. Inspiratör och dess första ordförande var konstnären Ida von Schulzenheim. Föreningen har sedan dess haft många utställningar både i Sverige och utomlands.

Föreningens medlemmar träffas på Konstnärshuset. Där hålls klubbaftnar med intressanta föredrag. Stipendier delas ut varje år till aktiva medlemmar.

Föreningens medlemmar finns spridda över hela landet. Inval till Föreningen Svenska Konstnärinnor äger rum på våren.

Kontakt

Sekreterare
Kiki Arkö
kiki.arko@telia.com

För frågor gällande medlemskap:

Sieme Wolfert
070 44 01 437
siemewolfert@hotmail.com

Ulrika Thoren
070 401 22 53
info@ulrikathoren.se

____________________________________________________