Föreningen Svenska Konstnärinnor

Här kan man skriva in en kort ingress...

I början av förra seklet var situationen för kvinnliga konstnärer svår, endast män fick vara med i konstnärsorganisationer, vilket var ett krav för att få ställa ut, bland annat på Konstakademien i Stockholm.

År 1910 bildades därför Föreningen Svenska Konstnärinnor (FSK) i Stockholm av ett 40-tal kvinnliga konstnärer. Inspiratör och dess första ordförande var konstnären Ida von Schulzenheim. Föreningen har sedan dess haft många utställningar både i Sverige och utomlands.

Föreningens medlemmar träffas en gång i månaden på Konstnärshuset. Där hålls klubbaftnar med intressanta föredrag. Föreningen arrangerar konstresor. Stipendier delas ut varje år till aktiva medlemmar.

Föreningens medlemmar finns spridda över hela landet. Inval till Föreningen Svenska Konstnärinnor äger rum vår och höst.

Kontakt

Sekreterare
Kiki Arkö
E-post kiki.arko@telia.com

För frågor gällande medlemskap:

Marita Braekke-Laurén
Tel. 0511-55180
E-post ramala1@hotmail.com