Introduktion
Namn

Thomas Carlsson

Inriktning

bildkonstnär

Ort

Stockholm

Om verken
Verksamhetsfält

grafik, måleri, offentlig konst, teckning, video

Senaste utställningar: Namn på galleri/konsthall/annan lokal, ort och år

Galleri Kaz, Västerås 2016