Introduktion
Namn

Sissel Wibom

Inriktning

Måleri

Ort

Stockholm

Om verken
Verksamhetsfält

måleri

Senaste utställningar: Namn på galleri/konsthall/annan lokal, ort och år

Forum, nutidsplats för samtidskonst, Stockholm 2015

Offentliga utsmyckningsuppdrag

Blästadskolan, Linköpings kommun 2016

Om konstnären
Presentation

 

Utgångspunkten har i de allra flesta fall varit den med ögonen sedda verkligheten. Jag har arbetat med att utveckla och undersöka klassiska genrer som stilleben o porträtt. Hur kan man arbeta med sådant idag så att det känns aktuellt?

Jag har oftast målar i olja. Att utveckla måleriet som sådant dvs hantverket har jag kontinuerligt arbetat med och det har drivits till sin spets i och med arbetet med porträtt som jag ägnat mig år sedan jag avslutade mina studier. Porträttet har för mig varit viktigt på det sätt att jag velat uppnå en hög närvaro med hjälp av personer som för mig betyder något och måleriet har varit verktyget för närmandet. Vidare har jag kunna utveckla detta även i form av uppdrag.

 

Jag har sökt, att vid sidan om porträttmåleriet,( som ofta innebär att verket försvinner för det publika ögat efter avslutandet)) visa mitt konstnärskap på andra sätt. Utställningar och offentliga uppdrag. En utställning handlade om barn och vatten”Elvlek” 2014 En annan undersökte vad arv kan utgöra” Mormors kannor” 2015. Förra året 2016 gjorde jag en gestaltning till Blästadskolan utanför Linköping då jag insamlade hela skolans elevers profiler och använde dessa i uppdraget. 

Födelseår

1962

Konstnärlig högskola

Academie des Beaux-Arts, Paris 1984-86, Konsthögskolan Stockholm 1986-91, 2000

Annan konstnärlig utbildning

Konstfack 2016-17