Introduktion
Namn

olof thiel

Inriktning

fotograf

Ort

stockholm

Om verken
Verksamhetsfält

fotografi, ljud, performance, video

Senaste utställningar: Namn på galleri/konsthall/annan lokal, ort och år

Konstnärshuset hösten 2015

Om konstnären
Presentation

Sökandet efter en identitet – identitets skapande har nog varit mitt undermedvetna mål som konstnär alltsedan begynnelsen.

Som fotografisk konstnär arbetar jag huvudsakligen i den dokumentära genren d.v.s. jag eftersträvar att inte förändra bilden så mycket att den förvrängs och att man inte längre kan urskilja ursprunget. Istället försöker jag att i bearbetningsskedet förstärka bilden på alla sätt, så att den ursprungliga visionen framträder.