Introduktion
Namn

Nils Agdler

Inriktning

Fotograf/filmare

Ort

Stockholm och Göteborg

Om verken
Arbetsmetod

Nils Agdler (1969, Sweden) is a visual artist, photographer and filmmaker. He received a MFA from Konstfack in Stockholm, followed by studies in fine arts at Valand Academy in Gothenburg. In his artistic practice, Agdler is interested in contemporary social and visual phenomena, representation and history, posthumanism and colonialism, primarily working in the fields of photography and film. He has been collaborating with Timo Menke in film projects such as Fugitives from the Fields (2005), Gifted Men (2015) and Brothers to Sisters (2018). Over the past ten years, he has worked on issues that concern men and masculinities and in 2018 he had a retrospective solo show in Östersund, where all works related to this theme. His work has been shown at museums such as The 5th Moscow Biennale, Kalmar Art museum, Pori Art Museum, Gothenburg Art Museum and Ostrale Biennale O21, Dresden. Recently also at festivals such as Sheffield Fringe, Kurzfilmtage Oberhausen, 35th Kasseler Dokfest and Festival des Cinémas Différents.

 

Contact: nils.agdler[at]gmail.com, +46-708-338484.

 

Verksamhetsfält

fotografi

Senaste utställningar: Namn på galleri/konsthall/annan lokal, ort och år

SOLO SHOWS: 2018 "Andropaus" at Ahlbergshallen, Östersund (with Timo Menke). 2018 "Donor Portraits" at Pori Art Museum, Finland (with Timo Menke). 2015 "Andrografi – Om män och maskuliniteter" at Galleri Verkligheten, Umeå (with Timo Menke). 2015 "Donor Portraits" at Kalmar konstmuseum (with Timo Menke). GROUP SHOWS AND SCREENINGS: 2020 Group show “Analogue Funny Whether” at Eldhunden/Konstnärshuset, Stora mossen, Stockholm. 2020 On-line screening arranged by gallery Third Space, Helsinki, Finland. 2020, screening “His Masters Voice” at Festival des Cinémas Différents, Grand Action, Paris, France (with Filmform and Timo Menke). 2020 Screening arranged by gallery Third Space, Jyväskylä, Finland. 2020 Screening "Videorama 1”, Galleri 54, Gothenburg (with Fröydi Laszlo). 2019 Screening at Third Space (Theme: Control), STOA / Music Hall Helsinki, Finland (with Timo Menke). 2019 Performance in Rya Forest, Gothenburg (with Fröydi Laszlo). 2019 Screening at ”Uncertainty & the Unknown”, City Arts Nottingham at the Institute of Mental Health, UK (with Fröydi Laszlo). 2019 Screening at ”Halfflloor”, Fylkingen, Stockholm (with Timo Menke). 2019 Group show ”Mitt-Salong 2019” at Exercishallen, Östersund. 2019 Screening, two short films, Fivehundredthousand at Deptford Cinema, London, UK (with Timo Menke and Fröydi Laszlo). 2019 Screening at the conference ”Multispecies Storytelling in Intermedial Practices”, Växjö (with Fröydi Laszlo). 2018 Screening at the SLSA conference ”Out of mind”, Toronto, Canada (with Fröydi Laszlo). 2018 Screening at 35th Kasseler Dokfest, Kassel, Germany (with Timo Menke). 2018 Screening Exground filmfest in Wiesbaden, Germany (with Timo Menke). 2018 Group show at Galleri 54, Gothenburg (with Birt Berglund, Timo Menke and Johan Sundell). 2018 Screening at the conference Earthbound, Aarhus University, Denmark (with Fröydi Laszlo). 2018 Screening at the 64th International Short Film Festival Oberhausen, Germany (with Filmform and Timo Menke). 2017 Centrum för fotografi, Center for Photography, Stockholm. 2017 Rencontres Internationales Paris/Berlin-New cinema and contemporary art. The shortfilm ”Fugitives from the fields” is included in the "Video library", 13-19 March, Paris, France (with Timo Menke). 2016 Screening at the SLSA conference "Control", Stockholm University (with Timo Menke). 2016 Sheffield Fringe 2016, UK (with Timo Menke).

Kommande utställningar

Online screening at BLACKSPHERE FILM FESTIVAL, Prague, Czech Republic, 13-20 February 2021. Screening at the 67th International Short Film Festival Oberhausen, Germany, 1-10 May 2021 (with Filmform). Ostrale Biennale O21, Dresden, Germany, 1 July-3 October 2021 (with Timo Menke).

Om konstnären
Presentation

Som konstnär arbetar jag med idébaserade konstprojekt, där fotografi och film/video utgör huvudsakliga uttrycksmedel, och med ett stort intresse av att undersöka samhällsrelaterade frågeställningar eller fenomen. Det kan handla om att betrakta människan som en naturvarelse, att undersöka hur högteknologiska hjälpmedel inverkar på vår uppfattning av den fysiska verkligheten eller naturen, att utforska hur elektromagnetiska fält påverkar vissa grupper i samhället, att problematisera vad som kan vara avgörande ögonblick i en människas liv, samt att undersöka hur kameran styr upplevelsen av historiska platser. Att utforska och tänja på fotografiets/filmens gränser, både tekniskt och perceptuellt, samt relationen mellan verklighet och representation är frågeställningar jag ständigt återkommer till. För mig ligger fotografiets/filmens styrka i dess “verklighetslikhet” och dess oöverträffade förmåga att förföra betraktaren. Denna visuella dragningskraft försöker jag utnyttja för att locka betraktaren att reflektera över verkets djupare innebörd, med en strävan att vara mångtydig men ändå precis i uttrycket. En subtil, litet torr och ibland ironisk humor finns också med som en viktig del i mina verk. I gestaltningen försöker jag använda mig av hela utställningsrummet och bryta mot det konventionella sättet att visa bilder. Fotografierna eller filmen utgör då istället en del av en större installation. Jag arbetar gärna med mina konstprojekt under en längre tidsperiod och har utarbetat en arbetsmetod som i viss mån påminner om vetenskaplig praktik. Jag är intresserad av både vetenskapens och konstens sätt att beskriva verkligheten och inspireras framför allt av film och litteratur. De senaste 10 åren har jag intresserat mig för olika aspekter av män och maskuliniteter bl.a. hur män påverkas emotionellt av att socialiseras in i ett patriarkat, vilka psykologiska mekanismer som är avgörande för hur män agerar i samhället, både självständigt och i homosociala grupperingar, samt om det behövs nya manliga förebilder och hur de i sådana fall bör se ut. Kontakt: nils.agdler[at]gmail.com, +46-708-33 84 84

Födelseår

1969

Konstnärlig högskola

Masterutbildning vid Institutionen för konst, Konstfack, Stockholm, 1997-99. Konstlab, Konsthögskolan Valand, Göteborg, 2002-04.

Annan konstnärlig utbildning

Förberedande fotografisk utbildning, Kulturama, Stockholm, 1991.