Bli medlem

Medlemskap i Svenska Konstnärernas Förening kan sökas av varje svensk eller i Sverige bosatt konstnär och arkitekt. Klicka på respektive rubrik för att komma till ansökningsformuläret.

Ansökan med MFA och BFA .

För konstnärer/arkitekter med MFA-examen (Master of Fine Arts) eller BFA-examen (Bachelor of Fine Arts) från en konstnärlig högskola. Intyg på examen och tre representativa bilder i pdf- eller jpeg-format max 2 MB per bild alt. länk till hemsida/instagram/FB eller motsvarande bifogas till denna ansökan. Ansökande kan komma att kontaktas för att vid behov komplettera ansökan. Handlingar som betyg och intyg bifogas och översätts om det är på annat språk än svenska och engelska.

Ansökningar handläggs löpande under året.

Ansökan utan MFA och BFA.

Konstnärer utan MFA eller BFA behöver fylla i en ansökningsblankett tillsammans med CV och fem representativa bilder i pdf- eller jpeg-format max 2 MB per bild alt. länk till hemsida/instagram/FB eller motsvarande bifogas till denna ansökan. Ansökande kan komma att kontaktas för att vid behov komplettera ansökan. Ansökan görs digitalt på hemsidan under ansökningsperioden. Handlingar som betyg och intyg bifogas och översätts om det är på annat språk än svenska och engelska.

Ansökan sker två gånger per år med ansökningsperioder 16 februari- 16 april respektive 16 augusti-16 oktober.

Ansökningsprocessen

Din ansökan kommer att behandlas och om du blir antagen kommer du att få ett välkomstbrev med information. Efter att du har blivit antagen behöver du betala inträdesavgiften och medlemsavgiften. Om du har några frågor mejla medlem@konstnarshuset.org

Nästa ansökningsperiod är 16 februari- 16 april 2023.

Medlemsavgift

Inträdesavgift = 200 kr

T.o.m. 29 års ålder = 250 kr (OBS! Kostnadsfritt första året)
Fr.o.m. 30 t.o.m. 64 års ålder = 500 kr
Vid fyllda 65 år = 250 kr

Medlemsavgiften betalas med faktura till Bankgiro 324-6980. Vänligen kontakta kansliet för att få en faktura om du saknar en. Det är viktigt att OCR-numret skrivs in korrekt för att inbetalningen ska gå igenom. Du kan också enkelt skriva ut en bankgiroblankett för 250 kr eller 500 kr.

Du kan även betala in din medlemsavgift via Swish 1230156513, med meddelande ”Medlemsavgift 2022, Namn, Personnummer”.