Stipendier

Stipendier 2022

Ansökningsperioden är avslutad 2022-09.30.

Stipendiater 2022

Stiftelsen Clarence och Else Blums fond

Erik Wennerstrand tilldelas ett stipendium för sin konst som tar plats där bild- och formskapandet börjar och aldrig slutar. Tiden verkar sakna betydelse, skönt i vår tid av överförklaringar och manualer att se och uppleva lugn med allmänmänsklig värme.

Eva Zettervall tilldelas ett stipendium för sitt måleri med referenser från både djur och människor. Eva arbetar med starka medel i uttrycket och har en förmåga att leda oss genom kaos och frågor med växande insikt om tillvarons mystik i dröm och verklighet. Färg och duk genom kaklet och ut på andra sidan.

Hans Åkerlund tilldelas ett stipendium för sitt arbete med struktur och rumslighet. Att ge betydelse till mellanrum är svårt. Vad är kärnan i ett arbete där det handlar om luft? Svaret kan vara att låta fast materia ges lika värde som mellanrum i strukturer som öppnar upp. Det enkla och eleganta har ett ursprung i virrvarr. 

Malin Palm tilldelas ett stipendium för sitt måleri där man färdas med hjälp av färg. En sällsam upplevelse. Plötsligt blir något igenkännbart genom färg och storlek i ett fält och sen försvinner det för att dyka upp igen. Ett slags panorama med färg hämtade ur våra liv.

Hilda och Richard Wollerts minnesfond

Petter Kreuger tilldelas Hilda och Richard Wollerts stipendium för sina nästan beboeliga interiörer och exteriörer där det utspelas dramer mellan paneler och färgfält som balanserar mellan det absurda och alldagliga. Hälsningar och avsked är inkluderade med en varm blick på människan i och utanför verket. 

Stina Siljing tilldelas Hilda och Richard Wollerts stipendium för sitt arbete med växande som är kopplat till erfarenhet. Det är inte hur fort vi uppfattar saker i omgivningen som ger svaren. Stina har blicken för det omkring, som ingen kan vara utan, hur mycket vi än försöker. 

Tobias Törnqvist tilldelas Hilda och Richard Wollerts stipendium. Han hanterar sitt material med samma lätthet som när den första snön eller löven faller. Papper kan bilda högar av meddelanden och bilder. Tobias har förmågan att välja med precision och otvungenhet. Lustfyllt och öppet går arbetet vidare i kompositionerna.

Kai Bäling och Greta Werner-Bälings stiftelse

Sofia Olsson tilldelas ett stipendium för sitt måleri där överlagringar ger en förnimmelse av både det större och det mindre, med färger från alltings ursprung och vidare ut i det okända bortom det ögonblickligt igenkännbara. Det finns en vila i betraktelser där inget behöver kategoriseras eller sorteras.

Ida Rödén tilldelas ett stipendium för sitt arbete med de noga och vackert utförda studierna inomimaginär forskning och upptäcktsresande. Stipendienämnden har självklart ögonen öppna för möten med oupptäckta arter som har sitt ursprung i fantasien. Ida tar med det klassiska bildningsidealet på promenad.

Stiftelsen Peggy Nerman

Den 26 april 2022 tilldelades konstnären Jacob Anckarsvärd Peggy Nermans konstnärsstipendium. Utdelningen skedde på årsstämman för Svenska Konstnärernas Förening, i Stora Galleriet, Konstnärshuset.

Motiveringen lyder:
Jakob Anckarsvärd tilldelas härmed Peggy Nermans stipendium för sitt sätt att kunna bjuda in till sina landskap. Jakob använder naturen skruvar upp färgen och framkallar den igen inför våra ögon.

 

Stipendienämnden 2022

Izabel Alalehto Lind, ledamot
Henrik Eriksson, ledamot
Marketta Ivarsdotter, ledamot
Linda Karlsson, ledamot
Erik Thörnqvist, ledamot
Chung Lee Wang Gurt, ledamot
Arne Widman, ledamot