Katarina Norling: Guldväggen

Guldväggen av Katarina Norling

Ashraf Atraqchi gästar SKF/Projektrum

måndag 9 maj kl 18

Den 9 maj är sista dagen för Katarina Norlings projekt ”Guldväggen” i SKF/Projektrum.

I samband med det har hon bjudit in den irakiske konstnären och författaren Ashraf Atraqchi (f 1980) att tala om sitt konstnärliga arbete.

Ashraf Atraqchi, som studerade vid Konsthögskolan i Mosul, har arbetat som kulturradioproducent och har även skrivit litteratur- och konstkritik i irakiska tidningar och på arabiskspråkiga sajter. Han är för närvarande Stockholms fristadsförfattare.

Läs senaste nyhetsbrev!


The last day of Katarina Norling’s project ”The Gold Wall” in SKF/Projektrum in Konstnärshuset, the independent Iraqi artist and author Ashraf Atraqchi (1980) visits and talks about his work.

Ashraf Atraqchi is graduate from the Fine Art University in Mosul, northern Iraq. He comes from at family of artists and academics in Mosul and has been active in Mosul’s cultural movement since he was a student. He has worked as a producer of a cultural radio programme and has published many pieces of literary and artistic criticism in Iraqi newspapers and Arabic websites. He is the guest writer of Stockholm City of Refuge.


Vernissage söndag den 1 maj kl. 14-19

Katarina Norling | GULDVÄGGEN | SKF/Projektrum 1-9 maj 2016

Öppet: må-sön kl. 12-17

Välkommen till samtal i SKF/Projektrum måndag 2 maj kl. 17-19
Anjana Saltas och Ahmad El Far från Studiefrämjandet berättar om att organisera volontärer.
Katarina Norling, Jon Brunberg, Tina Karlsson, Annika Drougge samt Liisa Korvenranta, m.fl. berättar om sina arbeten som volontärer.


De senaste åtta månaderna har jag arbetat som volontär på ett migrationsboende, inhyst i ett före detta konferenscenter i Stockholmstrakten. Jag har lett en studiecirkel i konst i Studiefrämjandets regi, som ett led i det regeringsuppdrag som studieförbunden fick i höstas.
Varje onsdagskväll har jag begett mig till konferenscentret och mött flyktingar från Syrien, Irak, Afghanistan och Mongoliet.

De första gångerna innehöll kursen konsthistoria; det hade funnits önskemål om det från några av de boende. Men ganska snart blev det så att många barn kom till cirkeln, och en annan väg började utkristallisera sig.
Idén om Guldväggen började växa fram.

Allas verk – målningar, teckningar, objekt – skulle i slutändan ohierarkiskt placeras på en lång guldvägg, gjord av ett guldvaxduksmaterial som jag själv hade använt i olika sammanhang och som jag också hade sett i olika länder under mina resor kring Medelhavet och på andra plaster.
I början hände det att vissa slängde eller rev sönder sina verk.
Men när jag förklarade att de var en del av något större, blev det så småningom en annan reaktion.

Nu visas Guldväggen under nio dagar i SKF/Projektrum på Konstnärshuset i Stockholm, och det kommer även att bli ett samtal om volontärarbete ur olika synvinklar.

   – Mitt Europa tar emot människor som flyr från krig och vi gör det solidariskt och gemensamt. Mitt Europa bygger inte murar, vi hjälps åt, sa statsminister Stefan Löfven den 6 september 2015, då 15 000 människor hade samlats på Medborgarplatsen i Stockholm för att välkomna flyktingar under parollen Refugees Welcome.

Många löften brutits sedan dess, men runtom i hela Sverige fortsätter volontärerna sitt arbete.

KATARINA NORLING


Jag vill rikta ett stort tack till Kungl. Akademien för de fria konsterna. Jag vill även tacka Studiefrämjandet, Konstnärshandeln Jordi, Kreatima och IB Wahlström.