Jakob Anckarsvärd, Mitt Uppslag

Jakob Anckarsvärd, Mitt Uppslag

SKF/Projektrum 17 – 22 april
Vernissage torsdagen den 20 april kl. 18.00 – 21.00
SVD:s konstredaktör Clemens Poellinger medverkar kl. 19.00

Mottagning lördagen den 22 april kl. 12.00 – 16.00

Under sensommaren 2015 slog flyktingkatastrofen till med full effekt i Europa, med flyktingbåtar på Medelhavet. Europas länder var till synes fullständigt oförberedda för alla människor i nöd från främst Syrien och Afghanistan som stod vid gränserna. Mängder av människor ställde dock snart in sig på att försöka hjälpa till på alla sätt möjliga och visade upp en enorm generositet och öppenhet. Några månader senare ändrades läget radikalt med gränskontroller och ändrade tongångar i parlamentariska rum. Attityden svängde. Flera tidningar ägnade hela bilagor åt flyktingkatastrofen och den efterföljande politiska och sociala dynamiken. En av dessa var Svenska Dagbladet.

Denna utställning som nu presenteras i SKF/Projektrum handlar om hur vi tänkte då, senare under hösten 2015 och hur vi ser på det nu. Var vi mer idealistiska då, mer pragmatiska nu? Konstnären Jakob Anckarsvärd bjuder in till dialog med journalister och besökare kring frågor om hur vi känner för situationen, hur vi ser på vårt agerande retrospektivt, och hur vi ser på framtiden.

Jakob Anckarsvärd är utbildad i Glasgow och Stockholm och arbetar ofta med dagsaktuella och politiska frågor. I hans process ingår en hel del research och intervjuer. Till denna utställning används även web survey/enkät- metod för att mer av besökarnas tankar skall kunna inkorporeras i projektet. Mitt uppslag är work-in-progress och resultatet och projektets utveckling kommer att ställas ut 2018-2019.

Även Stefan Johansson medverkar på utställningen med ljudverk.

Välkomna!

Inslag på Kulturnyheterna 2016