INFORMATION OM VÅRUTSTÄLLNINGEN 2019

Årets vårutställning är öppen för alla medlemmar.

Anmälningsblankett och ytterligare information kommer att publiceras den 30 mars.

Titel är: ÅRSRINGAR

Temat är helt fritt.

NYTT! I år är även måttet fritt! Vi vill ge alla en chans att presentera verk ur sin produktion oavsett storlek.

Viktigt att du på anmälningsblanketten anger exakta mått. Vi vill också ha en bild av ditt verk för vår planerings skull. Det går bra att skicka antingen digitalt eller per post.

Vi vill försöka göra plats för alla verk genom att (förutom de två gallerierna) även utnyttja foajén, trapphallen etc.

Vi ser gärna att de inlämnade verken inte är äldre än tre år. Verk som tidigare har visats på Konstnärshuset tas inte emot.

Alla SKF-medlemmar som betalt avgiften till SKF t.o.m. 2019 är välkomna att delta.

TIDTABELL FÖR ÅRSRINGAR

  • Sista dag anmälan BLANKETT + BILD Vårutställning: måndag 6 maj
  • Sista dag inlämning Vårutställning 16 och 17 maj
  • Vernissage Vårutställning 23 maj kl 17-20
  • Utställningen pågår: 23 maj – 16 juni
  • Avhämtning verk från Vårutställning: 17 juni kl 10-16

om ÅRSRINGAR

Årsringar är ett mönster som skapas vid en organisms tillväxt och syns tydligast på många träd och på vissa fiskars gällock.

På träd som växer i tempererade områden skapas mönstret av att den ved som bildas under våren och försommaren är ljusare och den som bildas på sensommaren och hösten är mörkare. Färgskillnaden beror huvudsakligen på vedens täthet, men också på att den mörkare höstveden har högre ligninhalt. På vintern sker ingen tillväxt.

I ett tvärsnitt av stammen kan man räkna antalet ringar och på så vis få veta antalet år som trädet vuxit vid den nivå där snittet gjorts.

Man kan även se hur tillväxten växlat mellan olika år.

Breda årsringar vid bra tillväxt, smala vid dålig tillväxt och den kortsiktiga variationen beror huvudsakligen på väderförhållanden.

Ringarna blir smalare allterftersom trädet blir äldre.

Sett över trädets hela livscykel har unga träd oftast en betydligt snabbare tillväxt än äldre. Tillväxtens avtagande följer ofta i grunden en negativ exponentiell kurva, även om störningar och avvikelser är vanliga.

Små träd kan exempelvis ofta stå undertryckta, och därmed hindras i sin tillväxt den första perioden.

Trädens årsringar är ofta mer eller mindre asymmetriska, beroende på att trädet har viss förmåga att omfördela sin tillväxt för att möta mekanisk påverkan genom t.ex. vindtryck, barkskador och liknande.

Årsringar kan alltså ha något varierande tjocklek på olika delar av trädet.

Om trädet varaktigt lutar bildas tjurved på nedersidan.