Anna Ridderstad, "Eruption", 2020. Foto: Corina Wahlin.

Eldhunden

Storlek: 214 kvm

Våning: Gatuplan, men fönster.

Tillgänglighet: Eldhunden är en butikslokal. Ramp finns från yttre rummet till inre och med öppningar över 120 cm.