Om Covid-19 och SKF

Här kommer viktig information kring hur vi inom SKF/Konstnärshuset förhåller oss till Covid-19 pandemin och hur vi kommer att arbeta den närmaste  tiden. Uppdateringar sker löpande här på vår hemsida; frågor om hemsidan: webb@konstnarshuset.org   Utställningarna kommer tills vidare att vara stängda. Vi f öljer myndigheternas riktlinjer och  öppnar igen så snart det bara är möjligt.   Showroom är stängt. Kontakt: showroom@konstnarshuset.org Pågående utställningar i