Om du vill bli medlem i SKF finns information under http://konstnarshuset.org/ansokan-om-medlemskap-i-skf/