Inriktning

Måleri, skulptör och metall

Ort

Stockholm