Inriktning

Textil, måleri, teckning

Ort

Stockholm

Arbetsmetod

Lost Children

De enskilda porträtt som finns med i galleriet ingår i projektet “Lost Children”. Projektet består av mer än hundra porträtt av barn, som jag hittat i arkiv över saknade personer efter andra världskriget. Jag har sedan tolkat dessa fotografier och livsöden i broderier. Har valt att arbeta i textil för att uppnå ett mjukt och taktilt uttryck, i kontrast till temat.

Tema i mina arbeten

Ett genomgående tema i mina arbeten är mitt intresse för normer och maktstrukturer. Vad händer när dessa strukturer börjar glida och omformas?

 

 

Verksamhetsfält

måleri, teckning

Presentation

Jag arbetar som bildkonstnär, främst inom textil och måleri.

Hemsida: http://www.ingert.n.nu/

 

 

 

Konstnärlig högskola

Konstfackskolan MFA 1983 – 1988, Academia di Belle Arti, Rom 1987-1988