Inriktning

MODERN TEMPELKONST & KYRKOKONST av Arketypisk karaktär. Giclée-tryck, installationer och video.

Ort

verksam i Stockholm men gör ofta inspirationsresor till Asien framförallt Indien.

Arbetsmetod

Jag är en modern konstnär som gärna jobbar med högteknologisk utrustning.
Jag arbetar framförallt digitalt men har erfarenhet av många olika konstnärliga tekniker och uttrycksformer.
Senaste åren har Installationskonst fått en mer dominernade roll.
Jag har stor kärlek till datorgrafik, foto-, videokonst etc.
För mig har den moderna tekniken öppnat ett magiskt skapelserum där allt är möjligt.
En av höjdpunkterna i min karriär var 2007 när jag fick jag t.ex. en Guldstatyett för “White Swans” som bästa experimentella film vid en stor filmfestival i Jaipur—anordnad av en av Indiens största kortfilmsproducenter.

Separatutställningar
Jag har haft ett 50-tal separatutställningar senast i Sofia Kyrka Påsken 2023. Sinnenas Trädgård, Väsby Konsthall, Bergianska Trädgården, Kulturhuset Fregatten i Stenungssund, Värmlands Museum, Gotlands Museum, Konstnärshuset.
Jag har även ställt ut på många konstföreningar t.ex. Regeringskansliet, Ericsson,
Trygg Hansa, Bilia, SIF, HSB. Jag deltar även gärna på mässor, såsom t.ex. HarmoniExpo.

Samlingsutställningar
Jag har deltagit i över 100 samlingsutställningar, t.ex. “Inre och Yttre Rymden”, “Myter och Redskap för Dyrkan” på Edsviks Konsthall-där jag byggt upp intressanta miljöer såsom ett Indiskt Tempelrum eller en Kosmisk Kalejdroskopisk Rymdinstallation-med en rund film, projicerad på en stor Sfär, symboliserande jordklotet.
Men jag har även ställt ut på Kulturhuset i Stockholm, Väsby Konsthall, Mölndals Konsthall samt Kulturhuset Valfisken i Simrishamn, Reykjavik Art festival etc.

Verksamhetsfält

fotografi

Senaste utställningar

Påsken 2023: Sofia Kyrka, "Påskens Mysterier". Påsken 2022: Domkyrkan i Skara – "Helighetens Tid". Utställningen pågick i 5 veckor bestod av tre sekvenser: I. Jungfru Maria II. Jesus Kristus III. Uppståndelse.

Offentliga utsmyckningsuppdrag

Jag har ställt ut i väldigt många kyrkor, även om det inte är traditionella utsmyckningsuppdrag, så tycker jag det är värt att nämna.
Påsk 2022 ställde jag ut i Skara Domkyrka, en av höjdpunkterna i mitt konstnärskap.
Julen 2021 visade jag “Kärlekens Tid”, i Hamenda Kyrka.
Julen 2020 gjorde jag utställningen “Kärlekens Kors”, i Hamenda Kyrka.
Sommaren 2020 “Herrens Ansikte” i Hamenda Kyrka, i Småland.
2019 ställde jag ut i Mariakyrkan i Trångssund – Skogås.
Påsken 2017 i Skärholmens Kyrka,
2015 i Tibble Kyrka i Täby.
2013 i Katarina Kyrka,
2009 i Gustaf Vasa Kyrka,
2013 i Hedvig Eleonora Kyrka, i Stockholm.
2015 deltog jag i samlingsutställningen “Nutidskonst” i Stefanskyrkan.
En av mina verk “Kristus med liten fågel”, blev 2011 inköpt av Stigtomta Församling.
2020 köpte Norra Ljunga Församling 2 verk.

Presentation

“I Skapelseakten har jag ofta känt mig som en Prästinna som utför
Heliga Ritualer för att Besvärja Oändligheten.”

Jag är bildkonstnär, bosatt och verksam i Stockholm.
Jag arbetar med “Modern Tempelkonst för Nutidsmänniskan” och
“Konst i Kyrkan”. Jag har ett djupt innerligt intresse för Kyrkorummet och dess Sakrala energi, och har nu ställt ut i många Kyrkor.

Jag har tagit ett mycket medvetet val att arbeta med Meditativ, Positiv och Andlig Konst i en Gränsöverskridande, Experimentell och Eukumenisk Kontext.
Att ge Skönhet till mina medmänniskor och till vår miljö, ser jag som ett av mina viktigaste bidrag till en vackrare och medvetnare värld.
Jag tror att denna typ av konst även kommer att få en alltmer framträdande betydele i vårt uppstressade samhälle, för att erbjuda en tillflyktsplats för återhämtning.
Jag är mycket intresserad av alternativa medvetenhetstillstånd och den helande verkan de har på hela organismen.
Transcendentala Upplevelser kan stimulera kreativitet och glädje, samt skänka en djup känsla av pånyttfödelse.
Jag är även en sökare och modern mystiker med studier och erfarenheter av ett flerta olika andliga system, som influerat mitt konstnärsskap på mycket djupa plan.

Resandet och mötet med andra kulturers Filosofi, Symbolvärld, Andliga Ritualer och Koncept, är en av grundpelarna i mitt konstnärskap.
Jag har bott i Japan, Hong Kong och USA i min ungdom, besökt och inspirerats av många av de gamla högkulturerna såsom Egypten, Mexico, Afrika och Indien etc
Jag har haft ateljé-vistelser/stipendier i centrala Reykjavik, Paris och Rom.
Indien har jag besökt ett tjugotal gånger.
Jag är mycket intresserad av Arketyper och Symboler som refererar till Saktrala Koncept.
Jag arbetar ofta med att uttrycka djupa andliga upplevelser jag själv haft.
Ofta skapar jag dock i en fri och lekfull anda, med spontanitet som viktig drivkraft.

Konstnärlig högskola

2008-2011 Fristående Kurser vid Konstfack. Datorkonst på Högskolan i Skövde 1993-94

Annan konstnärlig utbildning

Jag har nästan 20 års utbildning inom olika konstnärliga områden– först traditionella målarskole-studier på Pernbys Målarskola, ABF:s Målarskola, Gerlesborgsskolan, Nyckelviksskolan etc, men därefter dator- och videokonst, webb etc. Jag har även gått en del specialutbildningar, såsom "Datorkonst" på Högskolan i Skövde, "Videokonst" på Kulturama, "Digitala trycktekniker" på AMU/Hadar, kurs i 3D, videoredigering, webbdesign etc.