Inriktning

Målare

Ort

Nöttja utanför Ljungby

Arbetsmetod

Målar direkt inför motivet.

Verksamhetsfält

grafik, måleri, offentlig konst, teckning

Offentliga utsmyckningsuppdrag

Mosaik i Regionhusets restaurang i Växjö, Region Kronoberg 2016

Mosaik i äldreboendet Myntan, Nyköpings kommun 2014

Presentation

Bor och har ateljé i Nöttja i Småland. Se webbsidan http://www.birgittaheiling.se