Andra Sidan Sjön, Anders Karlsson Hohl

Andra Sidan Sjön, Anders Karlsson Hohl

Bokrelease och Utställning i SKF/Projektrum, Lilla Galleriet, 3 tr
3 – 9 maj 2018

Vernissage: Torsdag 3 maj kl. 17 – 20
Välkommen!

Ljud kan ibland färdas långt över vatten och ändå höras tydligt.
Andra sidan sjön, är titeln på en bok med dikter och målningar.
Dikterna och målningarna kan läsas/ses var för sig. Men bildar tillsammans också en berättelse med början och slut.
Eller kanske utan början eller slut

Öppet:
fredag – söndag: 12 – 16
onsdag: 12 – 17

Anders Karlsson Hohl
mail