SKF/KONSTNÄRSHUSET: En unik och öppen plats för konst och kultur – samtid, tradition och framtid mitt i Stockholm City

Svenska Konstnärernas Förening (SKF) bildades 1890. Man började redan då drömma om och planera för ett gemensamt hus för alla svenska konstnärer. År 1899 blev drömmen förverkligad och Konstnärshuset stod klart.  

Konstnärshuset är byggnadsminne sedan 1999. Dess fasadgestaltning är ett av få exempel på venetiansk arkitektur i Sverige. Byggnaden präglas av stor konstnärlighet och hantverksskicklighet och flera kända konstnärer, konsthantverkare och arkitekter har utfört arbete i och på huset.

SKF äger 5/7 av Konstnärshuset, medan Konstnärsklubben har sina lokaler på våning 2 och äger 2/7.

SKF/Konstnärshusets huvudsakliga verksamhet består av konstutställningar, seminarier, föreläsningar och workshops. 2020 tillträdde Alida Ivanov som konstnärlig ledare och Ashik Zaman som curator för utställnings-och programverksamheten. SKF bedriver även medlemsverksamhet, uthyrning av husets olika lokaler och har ansvaret för Konstnärshusets förvaltande genom ett fastighetsförvaltningsbolag.

På Konstnärshuset arbetar SKF med försäljning av sina medlemmars konst i husets Showroom. 

Varje år delar SKF ut stipendier till yrkesverksamma konstnärer.

SKF har idag omkring 900 medlemmar som är yrkesverksamma konstnärer.

Vision för SKF och Konstnärshuset

  • Är samtida, professionellt och värnar om konstnärlig kvalitet, öppenhet, tillgänglighet och jämställdhet i såväl innehåll som tilltal.
  • Är en levande mötesplats där olika världar och konstnärliga nätverk ges möjlighet till utbyte och framtida samarbete.
  • Hon, han och hen i alla åldrar ska känna sig välkomna. En vision som föreningen SKF stått för sedan bildandet 1890.

Värdegrund SKF

SKF:s värdegrund bygger på delaktighet, öppenhet, jämställdhet, mångfald, demokrati och alla människors lika värde

Organisation

Föreningen har en styrelse, där samtliga ledamöter är konstnärer och medlemmar i SKF.

Styrelsen 2021 består av:

Martin Ålund, ordförande
kontakt: ordforande@konstnarshuset.org
Maria Backman, ledamot
Erika Dahlén, suppleant
Andreas Ribbung, ledamot
Maria Toll, ledamot
Stefan Uhlinder, ledamot
Sissel Wibom, ledamot