Välkommen till konstutställningen HUB!

Konsten att Delta på Konstnärshuset i sommar

Konstutställningen HUB pågår mellan 20 juli och 20 augusti i Stora och Lilla Galleriet på Konstnärshuset. 48 konstnärer deltar med måleri, teckning, skulptur, videofilm och performances. Samtliga medverkande konstnärer i utställningen är deltagare i projektet Konsten att Delta.

Vernissage torsdag 20 juli kl 17–20.

Curator för HUB är Celia Prado, konstnärlig ledare för SKF/Konstnärshuset.

HUB is a part of a wheel into which the connected shelters of an outer edge are fixed to a constantly shifting desktop of possible links to discover.

The exhibition HUB at Konstnärshuset/SKF aims to be an intent to watch, match and tight some of those trails.

Celia Prado

Information om Konsten att Delta

Information om HUB på SKF/Konstnärshuset


Konsten att Delta

Konsten att delta är ett projekt som syftar till att underlätta för utlandsfödda bild och formskapare (nyanlända och de som varit en längre tid i landet) att komma in i och bli en del av den svenska bild och formbranschen, men också för att det regionala kulturlivet ska kunna ta del av de interkulturella nätverk och bild- och formskapare som sällan blir uppmärksammade. Kort och gott så fanns det ett behov av att skapa naturliga mötesplatser mellan kollegor. Under detta pilotprojekt fokuserar vi på Stockholm, Östergötland och Sörmland.

Projektet bygger på erfarenheter från tidigare yrkesrelaterade integrations- och samverkansprojekt inom kultursektorn. Projektledaren Ola Öhlin har mer än tio års erfarenhet inom ämnet. Projektkoordinatorerna (Sahar Burhan och Antony Merjan) har själva varit deltagare i tidigare projekt och är idag väl etablerade inom den svenska kulturscenen.

Konsten att delta: Bild och form är uppbyggt som ett ”mentorskapsprogram” och drivs av Konstnärernas Riksorganisation i samarbete med Svenska Tecknare, Illustratörcentrum, Svenska Fotografers Förbund och KLYS (Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd) m.fl.
Projektet finansieras genom Postkodlotteriets Kulturstiftelse.

Om projektet

I flertalet studier lyfts det fram att kultursektorn är starkt segregerad. Vi vet att utlandsfödda bild och formskapare är en ofta förbisedd grupp. Konsten att delta: Bild och form vill ändra på detta och bidra till ömsesidiga utbyten av kunskaper, nätverk och traditioner mellan människor med olika bakgrund.

Projektet är en plattform för samverkan mellan bild och formskapare, institutioner, organisationer, föreningar m.fl. Projektet kommer att arrangera regionala träffar och mötesplatser för information och erfarenhetsutbyte mellan kollegor, institutioner och aktörer inom bild- och formområdet. Med projektet ges möjlighet för etablerade bild och formskapare att bli mentor/kollega för en person inom samma bransch och därigenom utöka sina nätverk.

Fyra grundstenar

Projektet bygger på frivillighet, ömsesidigt utbyte, samverkan och lyhördhet:

Frivillighet handlar om att båda parter som deltar gör det av egen fri vilja. Det rör sig inte om någon form av godmanskap, lotsverksamhet eller för att lära ut saker åt den nyanlände. Det handlar om att träffas som kollegor och ha utbyte av varandra och varandras erfarenheter. Både parter deltar på sin fritid för att man har intresse av att möta nya kollegor och nätverk.

Ömsesidigt utbyte syftar på att det inte enbart är den ena parten som ska få något ut av matchningen som görs. Det handlar inte om att den ene är lärare som lär ut något till den andre som enbart tar emot information. Tvärtom är meningen ett möte mellan kollegor där båda parter är villiga att lära sig av varandra. I ett initialt skede kan den nyanlände behöva veta mer om det svenska samhället och dess kultur, men syftet är ett utbyte på lika villkor.

Samverkan handlar om att kunna erbjuda både deltagare och kollegor/mentorer ett mervärde och breddat nätverk. Vi har därför etablerat samarbeten och samverkar med myndigheter, institutioner, organisationer både inom och utanför kultursektorn.

Lyhördhet syftar till att projektet bygger på lyhördhet och en flexibilitet efter deltagare och mentorers behov inom projektets ramar

LÄS MER OM PROJEKTET HÄR

SKF/Konstnärshuset
Stora & Lilla Galleriet

20 juli – 20 augusti 2017